Ulice na slovo m, Loznica

Mačvanskog odreda
Majora Jaše Đurđevića
Mala
Marije Bursać
Miloša Pocerca
Milunke Savić
Miodraga Borisavljevića